Follow Us On

Chuyên mục

Tin tức
15
Th3

Lễ ký kết hợp tác xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh đa nền tảng, tích hợp các công nghệ mới nhất

Ngày 23/8/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền thông Nam Việt đã ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện 03 bên về hợp tác, triển khai và xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh VTV Travel. Xuyên suốt quá trình triển khai và xây dựng,...
Đọc thêm
15
Th3

Tổng đài du lịch Việt Nam 1039 và Cổng thông tin du lịch thông minh VTV Travel đã được diễn ra trong không khí hào hứng sôi nổi

Ngày 23/8/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền thông Nam Việt đã ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện 03 bên về hợp tác, triển khai và xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh VTV Travel. Xuyên suốt quá trình triển khai và xây dựng,...
Đọc thêm
15
Th3

Công ty Nam Việt đã ký kết thỏa thuận hợp tác, triển khai và xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh VTV Travel.

Ngày 23/8/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền thông Nam Việt đã ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện 03 bên về hợp tác, triển khai và xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh VTV Travel. Xuyên suốt quá trình triển khai và xây dựng,...
Đọc thêm
15
Th3

Chia sẻ tại buổi tập huấn nghiệp vụ triển khai Tổng đài du lịch Việt Nam 1039

Ngày 23/8/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền thông Nam Việt đã ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện 03 bên về hợp tác, triển khai và xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh VTV Travel. Xuyên suốt quá trình triển khai và xây dựng,...
Đọc thêm

TỔNG CỤC DU LỊCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TRIỂN KHAI TỔNG ĐÀI DU LỊCH 1039

Ngày 23/8/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền thông Nam Việt đã ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện 03 bên về hợp tác, triển khai và xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh VTV Travel. Xuyên suốt quá trình triển khai và xây dựng,...
Đọc thêm
icons8-exercise-96 chat-active-icon