Follow Us On

Hệ thống Payment Gateway, TMĐT

Phần mềm Hệ thống Payment Gateway: Là một trong những mảnh ghép hoàn hảo để Nam Việt cung cấp các dịch vụ thanh toán trực tuyến, cung cấp dịch vụ tiện lợi, giúp các cá nhân có thể thực hiện các hoạt động mua sắm, thanh toán hàng hóa nhanh nhạy.

Hệ thống phân tích dữ liệu Big Data

Bao gồm hệ thống lưu trữ và máy chủ được thiết kế cho Big Data, tích hợp dữ liệu và phần mềm quản lý, phần mềm phân tích dữ liệu, thông tin kinh doanh và các ứng dụng Big Data.

Giải pháp giải trí trực tuyến

Cung cấp giải pháp Giải trí trực tuyến, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ thông qua phần mềm và ứng dụng. Hỗ trợ các hệ điều hành trên smartphone.

Sản xuất game, gia công phần mềm

Phát triển các game ứng dụng, các trò chơi giải trí trực tuyến, gameshow tương tác.

icons8-exercise-96 chat-active-icon