Follow Us On

Marketing Online, SEO, Mobile Ads

Ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong phân tích và nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, phát triển các chiến lược và chiến thuật marketing.

Dịch vụ phân tích thị trường và quản trị chiến dịch Marketing

Mô hình marketing tổng thể giúp các sản phẩm trên nền tảng công nghệ phát triển và đẩy mạnh xây dựng hệ thống tiếp thị đa kênh, đa nền tảng quảng cáo.Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể, áp dụng chiến dịch marketing chuyển đổi.

Chiến dịch marketing theo từng lĩnh vực

Chiến dịch marketing theo từng lĩnh vực dựa trên những nghiên cứu và phân tích tổng thể, bao gồm cả hoạt động truyền thống và hoạt động digital marketing.
Mỗi doanh nghiệp đều có những sản phẩm và dịch vụ khác nhau phù hợp với từng chiến lược phát triển.

Quảng cáo trực tuyến

Thời đại “công nghệ số” tất yếu những hoạt động quảng cáo và truyền thông trực tuyến được đẩy mạnh. Các chiến dịch marketing trên nền tảng công nghệ chiếm thị phần cao hơn marketing truyền thống.
Và còn rất nhiều những ưu điểm vượt trội khác của quảng cáo truyền thống, chúng ta đều nhận định trong tương lai của kỷ nguyên công nghệ sẽ được bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa.

icons8-exercise-96 chat-active-icon